Witaj, świecie!

Uzdrawianie przez Świadomość / Przypomnienie

Spotkanie z Totalną Biologią pokazuje inny sposób postrzegania zdrowia i Życia. Pomaga zrozumieć, kim jesteśmy z biologicznego punktu widzenia. Jest pewnego rodzaju przejściem na nowy poziom świadomości, „skokiem kwantowym”. Gdy patrzymy na rzeczywistość z tego punktu widzenia, możemy powiedzieć, że każda choroba ma swój sens – pokazuje na zewnątrz to, czego jesteśmy nieświadomi, gdyż jest to ukryte głęboko w naszym wnętrzu. Ta nowa świadomość jest naszym wewnętrznym uzdrowicielem. Uzmysłowienie sobie doznanego urazu psychicznego i rozpoznanie „odczutego doświadczenia” związanego z tą traumą to doskonała droga ku lepszej przyszłości, wolnej od powracających, powtarzających się przebłysków przeszłości.

W pracy, w związkach, w swoim zachowaniu powielamy wzory, które przyciągają do nas odpowiednich ludzi i wydarzenia, by po raz kolejny przeżywać to samo, wg starych schematów.

Świadomość tego, co niesiemy wewnątrz, jest pierwszym krokiem w kierunku nowego życia i bycia tym, kim naprawdę jesteśmy.

ODKRYCIA DOKTORA HAMERA

Wniosek: Choroba jest uzewnętrznieniem nierozwiązanego konfliktu wewnętrznego; jest wspólna wszystkim organizmom żywym.

Germańska Nowa Medycyna dr Hamera odkryła, a później udowodniła, istnienie Biologicznych Praw, które działają w 100% przypadków. Konflikt biologiczny jest nierozwiązanym konfliktem wyrażonym w ciele (jest „biologiczny”, jak CIAŁO, nie „psychologiczny”).

TOTALNA BIOLOGIA ŻYWYCH ORGANIZMÓW

Totalna Biologia Żywych Organizmów (pojęcie opracowane przez Claudea Sabbah) stanowi syntezę wielu badań i obserwacji wniesionych przez:

 • Nową Medycynę dr Hamera
 • Współczesną Medycynę Zachodnią i Wschodnią
 • Obserwacje biologicznych praw rządzących fauną i florą
 • Biologiczne Komórkowe Cykle Pamięciowe (Marc Frechet)
 • NLP (Programowanie Neurolingwistyczne)
 • Kabałę
 • Psychogenealogię
 • Symbolizm
 • Historie życia pacjentów i ich rodzin
 • Analizę wpływu atmosfery otoczenia, systemu edukacji, kultury, religii i wierzeń itd.
 • Osobiste doświadczenia i prace uzupełniające odkrycia dr Hamera

Dr Claude Sabbah nie trafił jeszcze na żaden przypadek, który nie byłby podporządkowany biologicznym prawom.

Cytat: Choroba jest najlepszym rozwiązaniem mózgu, służącym utrzymaniu organizmu przy życiu tak długo, jak to jest możliwe (program umożliwiający przetrwanie).

„Mózg działa jak urządzenie elektroniczne. Choroba jest jednym z jego programów włączanych w specyficznych okolicznościach takich jak silny stres, konflikt emocjonalny i wyłączanych, gdy długotrwały stres czy konflikt zostaje wyeliminowany!!!”

Chcesz o tym porozmawiać (wspomóc leczenie) skontaktuj się ze mną.

Życzę miłej lektury – Romuald